Các FTA thúc đẩy cải cách, nhất là cải cách hành chính

Các FTA thúc đẩy cải cách, nhất là cải cách hành chính

Phát biểu kết luận tạiHội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính

Cải cách hành chính - tiền đề đột phá để phát triển đất nước

Cải cách hành chính - tiền đề đột phá để phát triển đất nước

Thủ tướng: 'Cải cách hành chính mạnh mẽ để đất nước tiến lên'

Thủ tướng: 'Cải cách hành chính mạnh mẽ để đất nước tiến lên'

10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2020

10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2020

10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2020

10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2020

Lo nước ngoài thâu tóm hệ thống phân phối xăng dầu

Lo nước ngoài thâu tóm hệ thống phân phối xăng dầu

Kỳ họp thứ 10: Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế

Kỳ họp thứ 10: Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế

Có nên cho UBND cấp xã ký Thỏa thuận quốc tế?

Có nên cho UBND cấp xã ký Thỏa thuận quốc tế?

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Tranh cãi việc phạt người ngồi sau không thắt dây an toàn

Tranh cãi việc phạt người ngồi sau không thắt dây an toàn

Bảo vệ, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bảo vệ, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bảo đảm tối đa lợi ích của Việt Nam khi giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Bảo đảm tối đa lợi ích của Việt Nam khi giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Tuyên truyền về Hiệp định EVFTA đến người dân, doanh nghiệp

Tuyên truyền về Hiệp định EVFTA đến người dân, doanh nghiệp

Bộ Công Thương tập huấn về Hiệp định EVFTA

Bộ Công Thương tập huấn về Hiệp định EVFTA

Tham gia EVIPA giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Tham gia EVIPA giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thực thi Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thực thi Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 105 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 105 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

BÁO CÁO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

BÁO CÁO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp huyện, xã

Cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp huyện, xã

Cơ bản hoàn thành việc xem xét, quyết định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện

Cơ bản hoàn thành việc xem xét, quyết định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện

Chính phủ thúc tiến độ ban hành Nghị định mới về quản lý ODA

Chính phủ thúc tiến độ ban hành Nghị định mới về quản lý ODA

Việt Nam tích cực đóng góp vào sự phát triển của luật pháp quốc tế

Việt Nam tích cực đóng góp vào sự phát triển của luật pháp quốc tế

Vượt qua những khó khăn, Việt Nam luôn cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền dân sự, chính trị

Vượt qua những khó khăn, Việt Nam luôn cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền dân sự, chính trị

Thách thức đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới

Thách thức đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới

Rào cản pháp luật thương mại đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới

Rào cản pháp luật thương mại đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới