Tên lửa SAM - 2 Nỗi kinh hoàng của không lực Mỹ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bảo tàng PK-KQ hiện đang lưu giữ rất nhiều tư liệu, hiện vật ghi lại chiến công của bộ đội Tên lửa trong 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154736