Techmart Hà Nội 2008: Hoàn tất khâu chuẩn bị

    Gốc

    (HNM) - Ban tổ chức Chợ Công nghệ - thiết bị Hà Nội (Techmart 2008) cho biết, mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện này đến nay đã hoàn tất.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/180779