Tây Hồ phấn đấu thu ngân sách tăng 5% so với kế hoạch

  Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 (phấn đấu vượt ít nhất 5%)… Đây là một trong những nhiệm vụ mà lãnh đạo quận Tây Hồ đề ra cho ngành thuế của quận trong năm 2023.

  Năm 2022, Chi cục thuế quận Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu Ngân sách cấp trên giao cho: Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 4.182 tỷ 615 triệu đồng, đạt 163,6 % dự toán pháp lệnh; Tổng số thu do Chi cục quản lý ước đạt: 3.695 tỷ 317 triệu đồng đạt 176,5% dự toán pháp lệnh; Tổng thu trừ tiền sử dụng đất ước thực hiện: 1.709 tỷ đồng đạt 121,8% dự toán pháp lệnh;

  Thu thuế từ khu vực ngoài quốc doanh ước thực hiện: 763 tỷ 927 triệu đồng bằng 112,7% dự toán pháp lệnh; Các khoản thu từ đất: 2.201 tỷ 673 triệu đồng bằng 253,7 % dự toán pháp lệnh; Các khoản thuế phí khác còn lại ước thực hiện 719 tỷ 524 triệu, đạt 137,7% dự toán pháp lệnh, bằng 121,4% cùng kỳ.

  Năm 2023, ngành thuế quận Tây Hồ phấn đấu thu ngân sách tăng 5% so với kế hoạch.

  Năm 2023, ngành thuế quận Tây Hồ phấn đấu thu ngân sách tăng 5% so với kế hoạch.

  Bên cạnh kết quả thu ngân sách Nhà nước, năm 2022, Chi Cục Thế quận Tây Hồ có nhiều điểm sáng trong công tác quản lý như: chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; Tổ chức hội nghị đối thoại và biểu dương, khen thưởng 25 tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt 13/10; Công tác kiểm tra thuế đã hoàn thành kiểm tra đạt 113% kế hoạch được giao.

  Kết quả xử lý qua kiểm tra, tổng số truy thu và phạt là hơn 58 tỷ đồng; Công tác quản lý nợ, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện có hiệu quả; Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai công tác thuế, đặc biệt chú trọng triển khai đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh như cổng thông tin điện tử phục vụ khai thuế thương mại điện tử, ứng dụng thuế điện tử cho cá nhân... giúp người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế nhanh, gọn và dễ dàng hơn.

  Chi Cục trưởng Chi Cục thuế quận Tây Hồ Trần Thị Thanh Mai cho biết: "Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, là một năm đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đặc biệt khôi phục lại nền kinh tế - chính trị - xã hội sau đại dịch Covid -19 trên địa bàn để lại hậu quả nặng nề. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt của Cục thuế TP Hà Nội, Đảng ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ và chính quyền các cấp; sự ủng hộ đồng thuận của cộng đồng DN và Nhân dân trong công tác thu thuế, Chi cục thuế quận Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra".

  Để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Chi Cục thuế và các ban ngành trong quận cần tập trung mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2023 (phấn đấu vượt ít nhất 5%) TP và quận giao; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN trên địa bàn quận; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng việc khai thuế, nộp thuế của các DN, người nộp thuế trên địa bàn; Xây dựng các chuyên đề kiểm tra đối với một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như trong lĩnh vực thiết bị y tế, ăn uống, chuyển nhượng bất động sản...

  Đồng thời, tham mưu kịp thời với Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế trên địa bàn, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phối hợp cùng liên ngành thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nhất là vi phạm về hóa đơn. Tiếp tục rà soát các quy trình quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành, hướng tới chuyển đổi số một cách toàn diện cùng với ngành thuế và quận.

  Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các phường phải vào cuộc, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc thực hiện công khai, rà soát doanh thu, mức thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê nhà, cửa hàng cửa hiệu, xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn.

  Vân Nhi

  Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tay-ho-phan-dau-thu-ngan-sach-tang-5-so-voi-ke-hoach.html