Tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện

  90 liên quanGốc

  UBND thành phố, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại chương trình; đồng thời, tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc. Đối với 131 ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 16 ý kiến, kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

  Đó là những nội dung Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tại Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ Nhất, HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

  Cử tri đề nghị các đại biểu thông tin rõ hơn về các chính sách hỗ trợ của thành phố

  Ảnh: T. Thảo

  Lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của cử tri

  Chương trình nhằm đánh giá kết quả trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thảo luận, đánh giá hiệu quả các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và khôi phục, phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhận định: Hiện nay, thành phố đã và đang tiếp tục nỗ lực với nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra nhiều thách thức to lớn đối với sự phát triển các hoạt động xã hội nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng. Nhiều doanh nghiệp đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ, nhất là lĩnh vực du lịch; chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại bị gián đoạn, đứt gãy, một bộ phận không nhỏ người dân mất việc hoặc phải chuyển đổi ngành nghề; công tác bảo đảm an sinh xã hội đối diện với muôn vàn khó khăn...

  Với tinh thần lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, tập trung các vấn đề về an sinh xã hội và giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri, Chương trình đã nghe 15 ý kiến phản ánh của cử tri từ các Tổ đại biểu HĐND thành phố; hơn 10 ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây tiếp nhận của Chương trình và phát biểu qua giám sát của các Ban HĐND thành phố về các vấn đề liên quan. Nội dung giải trình, thảo luận của các sở, ngành tập trung đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, nêu rõ những vướng mắc, bất cập, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu ra. Chương trình cũng đã nghe UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, UBND thành phố đã nhận được 301 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến; đã xử lý, có văn bản trả lời đối với 285/301 kiến nghị (chiếm 94,7%).

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tổng hợp và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Chương trình và qua đường dây tiếp nhận của Chương trình. Đồng thời, nhấn mạnh những tháng cuối năm 2021, UBND thành phố sẽ ưu tiên các nguồn lực và tập trung triển khai các giải pháp từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19.

  Cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri kiến nghị

  Trong phần phát biểu bế mạc Chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại Chương trình. Đó là giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và định hướng, giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; giải pháp và lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại một số khu vực trung tâm thành phố và huyện Hòa Vang; việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Trung tâm giết mổ gia cầm Đà Sơn, kênh hở đoạn đường Tân Trào - Hồng Thái, dự án Khe Cạn… Đồng thời, tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri.

  Đối với công tác phòng chống dịch, đề nghị UBND thành phố, các ngành hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc 6 nguyên tắc phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021, sớm đưa thành phố trở lại bình thường mới. Đối với 131 ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên họp thường kỳ rà soát các nội dung này; hàng quý, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình đối với việc giải quyết đơn thư của công dân.

  LÊ TRÀ

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tao-dong-thuan-trong-qua-trinh-thuc-hien-huhe24954v-64615