Tăng về số lượng và giá trị viện trợ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM sáng 9-7 đã tổ chức buổi họp sơ kết hoạt động phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/231515.asp