Tăng nặng án nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 9 tỉ đồng

    Gốc

    (TNO) Lợi dụng uy tín công tác trong ngành ngân hàng, Nguyễn Phước Thọ đã vay tiền nhiều người rồi chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2008/7/24/252375.tno