Tặng kỷ niệm chương cho nguyên trưởng đại diện BWI-APRO

    Báo VTC News
    Gốc

    Chiều 24/10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng ông Balan Nair, nguyên Trưởng đại diện Công đoàn Xây dựng và Gỗ khu vực châu Á Thái Bình Dương (BWI- APRO).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219707/Default.aspx