Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa

Cùng với nhiều kết quả đã đạt được, ngành văn hóa thể và du lịch đang được các địa phương tăng cường nguồn lực đầu tư, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đây là nội dung được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra chiều 15/7.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tang-cuong-nguon-luc-dau-tu-phat-trien-van-hoa-45936.htm