Tan giấc mơ hoa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chẳng là vợ chồng em đang phấn khởi tưng bừng vì đề án xây nhà cho người thu nhập thấp, khấp khởi thế nào mình cũng nằm trong diện và sẽ có chỗ an cư.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=136305