Tại sao ngày 5/9 lại được chọn là ngày khai giảng trên toàn quốc?

  Báo VietnamPlus
  Gốc

  Tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu của mình để viết 'Thư gửi cho các học sinh' nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Tháng 9 năm 1945, sau khi nước nhà giành được độc lập, giữa bộn bề công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu của mình để viết “Thư gửi cho các học sinh” nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Kể từ đó, ngày 5/9 trở thành ngày khai giảng năm học mới của học sinh trên khắp cả nước. Trong mỗi buổi lễ khai giảng, chúng ta đều được nghe đọc bức thư của Bác./.

  (Vietnam+)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tai-sao-ngay-59-lai-duoc-chon-la-ngay-khai-giang-tren-toan-quoc/814678.vnp