Cây tầm bóp - 'thần dược' mọc hoang chữa được nhiều bệnh

Cây tầm bóp - 'thần dược' mọc hoang chữa được nhiều bệnh

Cây tầm bóp ở Việt Nam hầu hết là mọc dại nên nhiều người chưa biết nhiều về công dụng chữa bệnh của chúng.