Ứng cứu 11 thuyền viên trên chiếc tàu vỡ mạn

Ứng cứu 11 thuyền viên trên chiếc tàu vỡ mạn

Cứu 11 người trên tàu cá ở cửa biển Thuận An

Thừa Thiên - Huế: Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thừa Thiên - Huế: Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu 11 thuyền viên trên tàu cá bị sóng đánh hư hỏng

Kịp thời cứu 11 thuyền viên trên tàu cá bị sóng đánh hư hỏng

Kịp thời cứu 11 thuyền viên sắp chìm xuống biển

Kịp thời cứu 11 thuyền viên sắp chìm xuống biển

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu TH 90178TS bị sóng đánh chìm trên biển

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu TH 90178TS bị sóng đánh chìm trên biển

Cứu kịp thời 11 ngư dân gặp nạn trên đường vào cảng cá

Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên – Huế

Kịp thời ứng cứu 11 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ở cửa biển Thuận An

Cứu nạn thành công 11 người trên tàu cá ở cửa biển Thuận An

Cứu nạn thành công 11 người trên tàu cá ở cửa biển Thuận An

Ứng cứu khẩn cấp 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn giữa biển

Tàu cá va phải đá ngầm, 11 ngư dân mắc kẹt trên biển

Thừa Thiên – Huế: Kịp thời cứu 11 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu thành công 11 thuyền viên bị mắc cạn

Tàu cá chở 11 ngư dân tông phải đá trên biển

Tàu cá va phải đá ngầm, 11 thuyền viên mắc kẹt giữa biển

Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên trên tàu cá va đá ngầm

Kịp thời cứu nạn 11 ngư dân cùng tàu cá bị mắc cạn trên biển