Quảng Bình: 10 trường vùng lũ nhận 100 bộ máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng

Quảng Bình: 10 trường vùng lũ nhận 100 bộ máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 22/12, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Điện lực Quảng Bình trao tặng 100...
Trao 100 bộ máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng cho các trường vùng lũ Quảng Bình

Trao 100 bộ máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng cho các trường vùng lũ Quảng Bình

EVNHCMC trao tặng 100 bộ máy tính cho các trường học tại Quảng Bình

EVNHCMC trao tặng 100 bộ máy tính cho các trường học tại Quảng Bình

Điện lực TPHCM trao 100 bộ máy tính cho các trường vùng lũ ở Quảng Bình

Điện lực TPHCM trao 100 bộ máy tính cho các trường vùng lũ ở Quảng Bình

EVNHCMC trao 100 bộ máy tính cho các trường học ở Quảng Bình

EVNHCMC trao 100 bộ máy tính cho các trường học ở Quảng Bình

Thầy trò miền Trung ứa nước mắt nhìn trường lớp tan hoang sau lũ

Thầy trò miền Trung ứa nước mắt nhìn trường lớp tan hoang sau lũ

Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an tặng quà vùng lũ Quảng Bình

Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an tặng quà vùng lũ Quảng Bình

Cục cảnh sát kinh tế tặng quà vùng lũ Quảng Bình

Cục cảnh sát kinh tế tặng quà vùng lũ Quảng Bình

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình mưa lũ, tặng quà tại Quảng Bình

Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình mưa lũ, tặng quà tại Quảng Bình