Nhóm côn đồ dùng tên giả, uy hiếp doanh nghiệp nộp tiền 'bảo kê'

Nhóm côn đồ dùng tên giả, uy hiếp doanh nghiệp nộp tiền 'bảo kê'

Mafia Mỹ thất thu, tê liệt vì dịch Covid-19

Mafia Mỹ thất thu, tê liệt vì dịch Covid-19

Bắt 2 kẻ đòi tiền bảo kê chủ sà lan bơm nước ngọt cho dân vùng hạn mặn

Bắt 2 kẻ đòi tiền bảo kê chủ sà lan bơm nước ngọt cho dân vùng hạn mặn

Chủ sà lan bơm nước ngọt chống hạn phải nộp tiền bảo kê

Chủ sà lan bơm nước ngọt chống hạn phải nộp tiền bảo kê

Khởi tố nam thanh niên đòi tiền bảo kê 5.000 đồng/m3 nước ngọt

Khởi tố nam thanh niên đòi tiền bảo kê 5.000 đồng/m3 nước ngọt

Bắt thanh niên đòi bảo kê 5.000 đồng/m3 nước ngọt

Bắt thanh niên đòi bảo kê 5.000 đồng/m3 nước ngọt

Khởi tố đối tượng đòi tiền 'bảo kê' các chủ sà lan bơm nước chống hạn mặn

Tạm giữ đối tượng 'vòi tiền bảo kê' bơm nước ở Tiền Giang

'Bảo kê' làm khó người cung cấp nước ngọt cứu vườn cây