Quảng Nam: Phát hiện Linga-Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam

Quảng Nam: Phát hiện Linga-Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam

Phát hiện Linga - Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam

Phát hiện Linga - Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam

Phát hiện Linga-Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam tại khu đền tháp Mỹ Sơn

Phát hiện Linga-Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam tại khu đền tháp Mỹ Sơn

20 năm Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (4-12-1999- 4-12-2019): - Người khổng lồ của Mỹ Sơn

20 năm Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (4-12-1999- 4-12-2019): - Người khổng lồ của Mỹ Sơn

Tiến trình bảo tồn và phát triển di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Tiến trình bảo tồn và phát triển di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Trưng bày 'Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn'

Trưng bày 'Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn'

'GIẢI MẬT' HỒ SƠ MỸ SƠN, HỘI AN: 'Quốc tế hóa' tình yêu di sản

Đà Nẵng có thêm một bảo vật quốc gia

Quy hoạch di tích Mỹ Sơn: 10 năm vẫn giậm chân tại chỗ