Tại con nước, tại gỗ nó trồi

Tại con nước, tại gỗ nó trồi

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng

Quảng Nam: Bắt xe ô tô tải chở hàng chục phách gỗ không rõ nguồn gốc

Quảng Nam: Bắt xe ô tô tải chở hàng chục phách gỗ không rõ nguồn gốc

Chưa rõ nguồn gốc số gỗ phát hiện trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Chưa rõ nguồn gốc số gỗ phát hiện trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Bắt xe ô tô tải chở hơn 4 m3 gỗ phách

Bắt xe ô tô tải chở hơn 4 m3 gỗ phách

Điều tra nhiều gỗ rừng được phát hiện tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Điều tra nhiều gỗ rừng được phát hiện tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Thủy điện Sông Tranh 3 đã thỏa thuận đền bù xong

Thủy điện Sông Tranh 3 đã thỏa thuận đền bù xong

Thủy điện Sông Tranh 3: Dứt điểm bồi thường, hỗ trợ mới được tích nước

Thủy điện Sông Tranh 3: Dứt điểm bồi thường, hỗ trợ mới được tích nước

Thủy điện mập mờ đền bù: Giám đốc Thủy điện Sông Tranh 3 nói gì?

Thủy điện mập mờ đền bù: Giám đốc Thủy điện Sông Tranh 3 nói gì?

Gần 10 năm chưa xong đền bù, giải tỏa Thủy điện Sông Tranh 3

Gần 10 năm chưa xong đền bù, giải tỏa Thủy điện Sông Tranh 3

Mù mờ chuyện thủy điện tự 'thỏa thuận đền bù'

Mù mờ chuyện thủy điện tự 'thỏa thuận đền bù'