Tịch thu số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu

Tịch thu số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu

Liên tiếp thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm lậu

Liên tiếp thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm lậu

Chặn đứng lô son môi, nước hoa không rõ nguồn gốc tuồn về Việt Nam tiêu thụ

Chặn đứng lô son môi, nước hoa không rõ nguồn gốc tuồn về Việt Nam tiêu thụ

Lạng Sơn: Thu giữ 250 đôi giầy thể thao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas

Lạng Sơn: Thu giữ 250 đôi giầy thể thao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas

Ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển lậu cá cảnh lạ và thịt lợn

Ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển lậu cá cảnh lạ và thịt lợn

Thu giữ 500 kg nầm lợn Trung Quốc nhập lậu

Thu giữ 500 kg nầm lợn Trung Quốc nhập lậu

450 kg nầm lợn thối từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam

450 kg nầm lợn thối từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam