Đối thoại về những bức xúc của nhân dân từ dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy

Đối thoại về những bức xúc của nhân dân từ dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy

Đối thoại để tìm sự đồng thuận

Đối thoại để tìm sự đồng thuận

Vụ bắt con em nghỉ học để phản đối dự án ở Hà Nam: Học sinh đã đến trường

Vụ bắt con em nghỉ học để phản đối dự án ở Hà Nam: Học sinh đã đến trường

Liên quan đến Dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy, Hà Nam: Hầu hết học sinh đã đi học trở lại

Liên quan đến Dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy, Hà Nam: Hầu hết học sinh đã đi học trở lại

157 học sinh nghỉ học vì cha mẹ phản đối dự án, Hà Nam chỉ đạo 4 sở vào cuộc

157 học sinh nghỉ học vì cha mẹ phản đối dự án, Hà Nam chỉ đạo 4 sở vào cuộc

Hà Nam: Đối thoại với người dân về dự án gây ô nhiễm môi trường

Hà Nam: Đối thoại với người dân về dự án gây ô nhiễm môi trường

Hà Nam tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết bức xúc của người dân

Hà Nam tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết bức xúc của người dân

Hà Nam: Phản đối dự án, nhiều phụ huynh vẫn chưa cho con đến trường

Hà Nam: Phản đối dự án, nhiều phụ huynh vẫn chưa cho con đến trường

Huyện Thanh Liêm vận động người dân đưa trẻ tới trường

Huyện Thanh Liêm vận động người dân đưa trẻ tới trường

Liên quan dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy (Hà Nam): Cần bảo vệ quyền được đi học của trẻ

Liên quan dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy (Hà Nam): Cần bảo vệ quyền được đi học của trẻ

Cho con em nghỉ học để phản đối dự án: Thu hồi giấy phép bến thủy nội địa

Cho con em nghỉ học để phản đối dự án: Thu hồi giấy phép bến thủy nội địa

Hàng trăm học sinh bị phụ huynh cho nghỉ học để phản đối dự án hiện ra sao?

Hàng trăm học sinh bị phụ huynh cho nghỉ học để phản đối dự án hiện ra sao?

Hà Nam: Thanh tra dự án khiến 'cả thôn không cho trẻ đến trường'

Hà Nam: Thanh tra dự án khiến 'cả thôn không cho trẻ đến trường'

Hàng trăm học sinh bị phu huynh cho nghỉ học để phản đối dự án

Hàng trăm học sinh bị phu huynh cho nghỉ học để phản đối dự án

181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết

181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết