Bão số 12 gây mưa rất to ở miền Trung

Bão số 12 gây mưa rất to ở miền Trung

Bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, trọng tâm từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sau khi vào...
Sơ tán hàng chục ngàn người tránh bão số 12

Sơ tán hàng chục ngàn người tránh bão số 12

Phú Yên khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Kỳ bí tượng Phật vớt lên từ biển ở ngôi chùa xây bằng san hô và gáo dừa

Kỳ bí tượng Phật vớt lên từ biển ở ngôi chùa xây bằng san hô và gáo dừa

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật bí ẩn nhất Phú Yên

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật bí ẩn nhất Phú Yên

Dân mong có kè chắn sóng

Dân mong có kè chắn sóng

Làng biển Mỹ Quang Nam mong ước một bờ kè chắn sóng

Làng biển Mỹ Quang Nam mong ước một bờ kè chắn sóng

Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Dân Phú Yên thấp thỏm sóng biển cuốn đất, nuốt nhà

Dân Phú Yên thấp thỏm sóng biển cuốn đất, nuốt nhà

Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6

Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6

Phú Yên đảm bảo an toàn cho người dân trước bão số 6

Phú Yên đảm bảo an toàn cho người dân trước bão số 6

Sẵn sàng trước mọi diễn biến của bão số 6

Sẵn sàng trước mọi diễn biến của bão số 6

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Chủ động ứng phó với bão số 6

Chủ động ứng phó với bão số 6

Phú Yên thiệt hại hơn 100 tỉ đồng do bão số 5

Phú Yên thiệt hại hơn 100 tỉ đồng do bão số 5