Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Dân Phú Yên thấp thỏm sóng biển cuốn đất, nuốt nhà

Dân Phú Yên thấp thỏm sóng biển cuốn đất, nuốt nhà

Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6

Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6

Phú Yên đảm bảo an toàn cho người dân trước bão số 6

Phú Yên đảm bảo an toàn cho người dân trước bão số 6

Sẵn sàng trước mọi diễn biến của bão số 6

Sẵn sàng trước mọi diễn biến của bão số 6

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Chủ động ứng phó với bão số 6

Chủ động ứng phó với bão số 6

Phú Yên thiệt hại hơn 100 tỉ đồng do bão số 5

Phú Yên thiệt hại hơn 100 tỉ đồng do bão số 5