Petrovietnam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Petrovietnam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Ngày 21/12, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành công điện chỉ đạo khẩn cấp ứng phó...
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Petrovietnam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Petrovietnam chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Vietsovpetro chủ động ứng phó với bão trên các công trình

Vietsovpetro chủ động ứng phó với bão trên các công trình

PV Drilling (PVD): Năm 2020 đặt mục tiêu lãi 68 tỷ đồng, giảm 63% so với 2019

PV Drilling (PVD): Năm 2020 đặt mục tiêu lãi 68 tỷ đồng, giảm 63% so với 2019

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Brunei Shell Petroleum

PV Drilling trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Brunei Shell Petroleum

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam