Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 55)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 55)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 47)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 47)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 46)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 46)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 44)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 44)

Những cù lao quanh phố

Những cù lao quanh phố

Chuyện ít biết về lễ lên ngôi báu của hoàng đế ngày xưa

Chuyện ít biết về lễ lên ngôi báu của hoàng đế ngày xưa

Lý do sốc khiến Ngô Tam Quế tự nguyện đầu hàng nhà Thanh

Kỳ bí linh hồn ái thiếp 'dọa ma' trong thư quán cổ TQ

Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (2019-1789)

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa 230 năm trước trong sử sách Việt - Trung

Hội thề Đông Quan - nơi Vương Thông và giặc Minh cúi đầu nhục nhã