Người lặng lẽ dắt thơ đi

Người lặng lẽ dắt thơ đi

Nhiều người có chung nhận xét Vũ Đức Thanh là một nhà thơ tài hoa, sâu sắc. Sau các tập thơ 'Mùa hoa cúc...
Ký ức lô tô

Ký ức lô tô