Người chính ủy mẫu mực, sắc sảo và nhạy bén

Người chính ủy mẫu mực, sắc sảo và nhạy bén

Giới thiệu sách 'Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản'

Giới thiệu sách 'Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản'

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai

Dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai

Cách mạng tháng Mười Nga - vầng dương sáng mãi

Cách mạng tháng Mười Nga - vầng dương sáng mãi

Lòng dân là điểm tựa vững chắc nhất

Lòng dân là điểm tựa vững chắc nhất

Chiếm trại nhờ giỏi… vận động