Tuyển người giúp việc tại Việt Nam bằng công nghệ Blockchain

Tuyển người giúp việc tại Việt Nam bằng công nghệ Blockchain

JupViec.vn ứng dụng Blockchain nhằm tăng tính minh bạch của chất lượng dịch vụ

JupViec.vn ứng dụng Blockchain nhằm tăng tính minh bạch của chất lượng dịch vụ

Ngăn chặn hàng nông sản 'hồn Trương Ba, da hàng thịt'

Ngăn chặn hàng nông sản 'hồn Trương Ba, da hàng thịt'

Sổ tay lưu trữ bệnh án bằng công nghệ

Sổ tay lưu trữ bệnh án bằng công nghệ

Lê Yên Thanh, Giám đốc công nghệ Dự án Talo: Khát khao cống hiến của 'chàng trai vàng' tin học Việt Nam

Lê Yên Thanh, Giám đốc công nghệ Dự án Talo: Khát khao cống hiến của 'chàng trai vàng' tin học Việt Nam

FPT IS cùng VNSecurity nói về bảo mật 4.0

FPT IS cùng VNSecurity nói về bảo mật 4.0

Trà Đá Hacking: thảo luận tìm cách tăng cường sức mạnh an ninh mạng cho Việt Nam

Trà Đá Hacking: thảo luận tìm cách tăng cường sức mạnh an ninh mạng cho Việt Nam

Nami Hackathon 2018: Sân chơi cho dân lập trình Blockchain

Nami Hackathon 2018: Sân chơi cho dân lập trình Blockchain

Đừng mãi ném đá dò đường!

Đừng mãi ném đá dò đường!