Đậm nghĩa tình qua mỗi chuyến đi

Đậm nghĩa tình qua mỗi chuyến đi

Cảnh hoang tàn ở VN sau tội ác man rợ của Pol Pot

Cảnh hoang tàn ở VN sau tội ác man rợ của Pol Pot

Không quân Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Không quân Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Những hình ảnh man rợ của quân Pol Pot khi giết hại người dân An Giang

Những hình ảnh man rợ của quân Pol Pot khi giết hại người dân An Giang

Công cuộc tái thiết Campuchia: Chuyện của những người làm nên lịch sử

Công cuộc tái thiết Campuchia: Chuyện của những người làm nên lịch sử

'Máu vẫn chưa ngưng loang trong lòng người Ba Chúc'

'Máu vẫn chưa ngưng loang trong lòng người Ba Chúc'

40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ: Ký ức của các cựu Công an vũ trang

40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ: Ký ức của các cựu Công an vũ trang

Những hình ảnh phơi bày sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Pol Pot

Những hình ảnh phơi bày sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Pol Pot

Cuộc chiến hồi sinh cho dân tộc Khmer

Cuộc chiến hồi sinh cho dân tộc Khmer

40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Pol Pot - kẻ giết người có hệ thống

40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Pol Pot - kẻ giết người có hệ thống

40 năm chiến thắng Pol Pot: Chiến công bên dòng Sêrêpốk

40 năm chiến thắng Pol Pot: Chiến công bên dòng Sêrêpốk

Thắng lợi vĩ đại của tình đoàn kết truyền thống Việt Nam-Campuchia

Thắng lợi vĩ đại của tình đoàn kết truyền thống Việt Nam-Campuchia

21 ngày đêm tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam

21 ngày đêm tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam

Cuộc giải cứu Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Cuộc giải cứu Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Hình ảnh tội ác của quân phản động Pol Pot với người dân Việt Nam

Hình ảnh tội ác của quân phản động Pol Pot với người dân Việt Nam

Sư đoàn 330: 21 ngày đêm phản công tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam

Sư đoàn 330: 21 ngày đêm phản công tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam

Những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất nước chùa Tháp

Những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất nước chùa Tháp

40 năm chiến thắng Pol Pot: Chiến trường Xa Mát và vùng đất hữu nghị

40 năm chiến thắng Pol Pot: Chiến trường Xa Mát và vùng đất hữu nghị

Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng

Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng

Đi lên từ vùng đất chết

Đi lên từ vùng đất chết

Phước Tân bất khuất anh hùng

Phước Tân bất khuất anh hùng

Đảng ủy, Công đoàn Bộ Ngoại giao thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Đảng ủy, Công đoàn Bộ Ngoại giao thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thương binh cụt hai chân, chế xe cho người khuyết tật

Thương binh cụt hai chân, chế xe cho người khuyết tật