Đâm chết thiếu niên 16 tuổi tại quán nhậu vì nghi có 'giấu hung khí'

Đâm chết thiếu niên 16 tuổi tại quán nhậu vì nghi có 'giấu hung khí'

Thiện cầm dao bước lại kiếm chuyện, sau đó đâm nam thiếu niên 16 tuổi đứng trước quán nhậu dẫn đến tử vong...