Bắt vụ vận chuyển hơn 6kg ma túy đá

Bắt vụ vận chuyển hơn 6kg ma túy đá

Lần phạm tội mới của kẻ có 1 tiền án về tội mua bán vũ khí quân dụng

Lần phạm tội mới của kẻ có 1 tiền án về tội mua bán vũ khí quân dụng

Hải Phòng: Vừa mãn hạn tù 24 năm, lại bị bắt vì tàng trữ 6kg ma túy đá

Hải Phòng: Vừa mãn hạn tù 24 năm, lại bị bắt vì tàng trữ 6kg ma túy đá

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tàng trữ ma túy

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tàng trữ ma túy

Đối tượng giang hồ cộm cán, xách thuê 6 kg ma túy đá

Đối tượng giang hồ cộm cán, xách thuê 6 kg ma túy đá

Ra tù sau 23 năm lại bị bắt vì vận chuyển 6kg ma túy đá

Ra tù sau 23 năm lại bị bắt vì vận chuyển 6kg ma túy đá

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển 6kg ma túy

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển 6kg ma túy

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 6 kg nghi ma túy đá

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 6 kg nghi ma túy đá

Vận chuyển 6kg ma túy về Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt

Vận chuyển 6kg ma túy về Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 6kg ma túy đá

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 6kg ma túy đá

Vận chuyển hơn 6kg ma túy đá sau khi hoàn thành hạn tù gần 24 năm

Vận chuyển hơn 6kg ma túy đá sau khi hoàn thành hạn tù gần 24 năm

Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy đá

Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy đá

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 6kg ma túy về Hải Phòng tiêu thụ

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 6kg ma túy về Hải Phòng tiêu thụ

Vận chuyển hơn 6kg ma túy đá sau khi hoàn thành hạn tù gần 24 năm

Vận chuyển hơn 6kg ma túy đá sau khi hoàn thành hạn tù gần 24 năm