Dừng hoạt động vận tải công cộng 2 tuần để chống Covid-19

Dừng hoạt động vận tải công cộng 2 tuần để chống Covid-19

Các địa phương thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19

Các địa phương thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vận tải bằng xe buýt, taxi

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vận tải bằng xe buýt, taxi

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động xe buýt, taxi và đường thủy nội địa

Quảng Ninh dừng xe buýt, taxi 2 tuần để phòng lây lan Covid-19

Quảng Ninh dừng xe buýt, taxi 2 tuần để phòng lây lan Covid-19

Quảng Ninh dừng hoạt động xe buýt, xe taxi trên toàn tỉnh; dừng vận tải khách đường thủy nội địa đến Hải Phòng

Quảng Ninh dừng hoạt động xe buýt, xe taxi trên toàn tỉnh; dừng vận tải khách đường thủy nội địa đến Hải Phòng

Ngắm kỳ quan Vịnh Hạ Long lãng mạn từ phà Tuần Châu

Ngắm Kỳ quan Vịnh Hạ Long lãng mạn từ Phà Tuần Châu