Làm mới 'Cuộc đời màu hồng'

Làm mới 'Cuộc đời màu hồng'

Giọng soprano Hiền Nguyễn vừa ra mắt MV mới. Điều đặc biệt, cô tự thử thách bản thân bằng việc chọn một ca...