Nguyên mẫu nhân vật Tám Bính trong 'Bỉ vỏ' là ai?

Nguyên mẫu nhân vật Tám Bính trong 'Bỉ vỏ' là ai?

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' của nhà văn Nguyên Hồng

Cảm động tình quân dân

Cảm động tình quân dân

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' của nhà văn Nguyên Hồng

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' của nhà văn Nguyên Hồng

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' của nhà văn Nguyên Hồng

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' - Tác phẩm đầu tiên trong 'Tủ sách Kim Đồng'

Ra mắt ấn bản mới 'Dưới chân Cầu Mây' - Tác phẩm đầu tiên trong 'Tủ sách Kim Đồng'

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyên Hồng (11-1918 - 11-2018): - Ngòi bút của những mảnh đời cùng khổ