Đột kích nhà hàng khách sạn ở Sài Gòn, phát hiện nữ tiếp viên phục vụ khách mua dâm với giá 5 triệu đồng/lượt

Đột kích nhà hàng khách sạn ở Sài Gòn, phát hiện nữ tiếp viên phục vụ khách mua dâm với giá 5 triệu đồng/lượt

Kiểm tra nhà hàng, khách sạn ở quận 1, phát hiện nhiều sai phạm

Kiểm tra nhà hàng, khách sạn ở quận 1, phát hiện nhiều sai phạm

Nữ tiếp viên nhà hàng 'đi khách' với giá 5 triệu đồng/lượt

Nữ tiếp viên nhà hàng 'đi khách' với giá 5 triệu đồng/lượt

Phá đường dây chân dài bán dâm tại nhà hàng giá 2000 USD

Phá đường dây chân dài bán dâm tại nhà hàng giá 2000 USD

TP.HCM: Phát hiện nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu đồng/lượt

TP.HCM: Phát hiện nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu đồng/lượt

Nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu đồng

Nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu đồng

Kiểm tra nhà hàng phát hiện tiếp viên 'đi khách' với giá 5 triệu

Kiểm tra nhà hàng phát hiện tiếp viên 'đi khách' với giá 5 triệu

Quản lý nhà hàng Queen điều tiếp viên 'đi khách' với giá 5 triệu đồng

Quản lý nhà hàng Queen điều tiếp viên 'đi khách' với giá 5 triệu đồng

Nữ nhân viên mặc khêu gợi mời gọi khách nhậu mua dâm giá 5 triệu đồng

Nữ nhân viên mặc khêu gợi mời gọi khách nhậu mua dâm giá 5 triệu đồng

Nhà hàng ở Sài Gòn cho tiếp viên bán dâm giá 5 triệu đồng

Nhà hàng ở Sài Gòn cho tiếp viên bán dâm giá 5 triệu đồng

Tiếp viên nhà hàng 'tới bến' với giá 5 triệu/lượt ở quận 1

Tiếp viên nhà hàng 'tới bến' với giá 5 triệu/lượt ở quận 1

TP HCM: Thêm một ổ thác loạn ở quận 1 bị triệt phá

TP HCM: Thêm một ổ thác loạn ở quận 1 bị triệt phá

Tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm với giá 5 triệu đồng

Tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm với giá 5 triệu đồng

Cảnh sát bao vây nhà hàng có tiếp viên bán dâm ở Sài Gòn

Cảnh sát bao vây nhà hàng có tiếp viên bán dâm ở Sài Gòn