Nhiều kỷ vật về sự ra đời của Đảng được trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhiều kỷ vật về sự ra đời của Đảng được trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc trưng bày 'Thắp lửa niềm tin' và triển lãm 'Tự hào 90...

Thắp lửa niềm tin từ trong gian khó

Thắp ngọn lửa niềm tin từ nơi gian khó nhất

Thắp ngọn lửa niềm tin từ nơi gian khó nhất

Hướng tới 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020): Bất khuất nơi 'địa ngục trần gian'

Hướng tới 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020): Bất khuất nơi 'địa ngục trần gian'

Di tích Nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị ra mắt trưng bày Thắp lửa niềm tin

Di tích Nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị ra mắt trưng bày Thắp lửa niềm tin

Nhà thờ Notre Dame de la Garde - Kỳ quan tuyệt hảo của nước Pháp

Nhà thờ Notre Dame de la Garde - Kỳ quan tuyệt hảo của nước Pháp

Thành cổ Vinh

Độc, lạ du lịch nhà tù

Cao Bá Quát án 'giảo giam hậu' và thơ 'ngục trung thi'