Cả nước trong ngày hội toàn thắng

Cả nước trong ngày hội toàn thắng

Hà Nội: Dùng thẻ nhà báo giả xin bỏ qua vi phạm giao thông

Hà Nội: Dùng thẻ nhà báo giả xin bỏ qua vi phạm giao thông

Hà Nội: Nhiều trường hợp giả danh phóng viên xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm

Hà Nội: Nhiều trường hợp giả danh phóng viên xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm

Vi phạm luật giao thông, chìa 'thẻ phóng viên' để xin bỏ qua, bị CSGT đưa về phường

Vi phạm luật giao thông, chìa 'thẻ phóng viên' để xin bỏ qua, bị CSGT đưa về phường

Làm giả thẻ phóng viên Đài VTC để xin xỏ CSGT bỏ qua vi phạm

Làm giả thẻ phóng viên Đài VTC để xin xỏ CSGT bỏ qua vi phạm

Trình thẻ phóng viên giả để xin bỏ qua vi phạm giao thông

Trình thẻ phóng viên giả để xin bỏ qua vi phạm giao thông

Công an xử lý nhiều đối tượng sử dụng thẻ giả danh phóng viên

Công an xử lý nhiều đối tượng sử dụng thẻ giả danh phóng viên

Người đàn ông vi phạm giao thông rút thẻ nghi giả phóng viên là ai?

Người đàn ông vi phạm giao thông rút thẻ nghi giả phóng viên là ai?

Dùng thẻ báo chí giả để xin cảnh sát bỏ qua vi phạm giao thông

Dùng thẻ báo chí giả để xin cảnh sát bỏ qua vi phạm giao thông

Liên tiếp phát hiện việc dùng thẻ nhà báo giả xin bỏ qua vi phạm giao thông

Liên tiếp phát hiện việc dùng thẻ nhà báo giả xin bỏ qua vi phạm giao thông