Phát hiện lăng mộ đá thời Lê Trịnh

Phát hiện lăng mộ đá thời Lê Trịnh

Lăng mộ đá thời Lê Trịnh này nằm trong khuôn viên một nhà dân ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường...
Tuyển chọn phi tần thời nhà Minh: 5000 nữ nhân và 8 vòng kiểm tra khắc nghiệt

Tuyển chọn phi tần thời nhà Minh: 5000 nữ nhân và 8 vòng kiểm tra khắc nghiệt

Phát hiện tấm bia đá ghi tên nước Việt Nam ở Bắc Ninh

Phát hiện tấm bia đá ghi tên nước Việt Nam ở Bắc Ninh

Quá trình tuyển chọn phi tần thời nhà Minh: 5.000 nữ nhân phải trải qua 8 vòng kiểm tra khắc nghiệt nhưng điều kiện ưu tiên không ai nghĩ đến

Quá trình tuyển chọn phi tần thời nhà Minh: 5.000 nữ nhân phải trải qua 8 vòng kiểm tra khắc nghiệt nhưng điều kiện ưu tiên không ai nghĩ đến

Hãi hùng bữa cơm đãi khách Tây của Từ Hy Thái Hậu, vừa nhìn món thứ 3 nhiều người đã ngất xỉu

Hãi hùng bữa cơm đãi khách Tây của Từ Hy Thái Hậu, vừa nhìn món thứ 3 nhiều người đã ngất xỉu

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 6)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 6)

Kinh sợ trước người phụ nữ đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ

Quy trình tuyển chọn mỹ nữ nghiêm ngặt của hoàng đế Trung Quốc

Giải mã quy trình tuyển 'gái đẹp' của hoàng đế Trung Quốc

Xác Lộc Hầu Phùng Đức Nhuận kiến công tích đức cho mai hậu

Hoàng hậu duy nhất bị bêu đầu khắp chợ, gia tộc chìm trong biển máu vì 'học đòi' mẹ chồng

Bí mật cuộc sống thái giám trong cung cấm

'Học đòi' mẹ chồng, hoàng hậu Trung Hoa khiến gia tộc chìm trong biển máu

Bông sen thơm Phủ chúa

Văn bản hành chính: Nỗi ám ảnh của các vương Triều Việt Nam