Xây dựng làng nông thôn mới ở Gia Lai

Xây dựng làng nông thôn mới ở Gia Lai

Cheng Leng ơi, Xuân này sẽ ấm hơn

Cheng Leng ơi, Xuân này sẽ ấm hơn

Công an Gia Lai vào cuộc vụ làm mất hơn 551 ha rừng tại BQLRPH Ayun Pa

Công an Gia Lai vào cuộc vụ làm mất hơn 551 ha rừng tại BQLRPH Ayun Pa

Phía sau những phóng sự ảnh lay động độc giả năm 2018

Phía sau những phóng sự ảnh lay động độc giả năm 2018

Gia Lai: Ban Quản lý rừng 'ém' hơn 400 ha rừng bị mất?

Gia Lai: Ban Quản lý rừng 'ém' hơn 400 ha rừng bị mất?

Di dời làng '5 không' ở Cheng Leng: Người dân chờ một cuộc sống mới

Di dời làng '5 không' ở Cheng Leng: Người dân chờ một cuộc sống mới

Bộ đội giúp đồng bào vùng cao dựng làng mới

13 hộ dân trên núi Cheng Leng về định cư tại làng Hek

Di dời làng trên núi Cheng Leng về hòa nhập cộng đồng

Di dời làng trên núi Cheng Leng về hòa nhập cộng đồng

Di dời làng trên núi Cheng Leng về hòa nhập cộng đồng

'Ác bá' Cheng Leng thừa nhận đánh người, thu tiền lên xuống núi

Nhiều chủ rừng… tàn phá rừng

Vì sao dân cư Cheng Leng nằm ngoài vòng bảo vệ của pháp luật?

Công an Gia Lai chỉ đạo điều tra gấp vụ 'ác bá' trên núi Cheng Leng

'Ác bá' trên núi Cheng Leng