Có cần định danh, lượng hóa 'cô giời', 'cậu giời'?

Có cần định danh, lượng hóa 'cô giời', 'cậu giời'?

Không tuân thủ luật pháp và các quy định chung trong xã hội, ứng xử theo cách riêng để đoạt lợi ích vật...