Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

Ngày 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trưa 20-6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Dàn pháo lễ tại Hoàng thành Thăng Long khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng, khi Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin làm lễ chào cờ tại Phủ Chủ tịch. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất dành cho lãnh đạo nước ngoài trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Vladimir Putin

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cấp nhà nước, với 21 loạt đại bác chào mừng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Hình ảnh lễ đón Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

21 loạt đại bác vang lên trong lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Putin

Lễ đón Tổng thống Nga Putin được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.

Đại bác rền vang chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sáng 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Trưa 20-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo nghi thức cấp Nhà nước.

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đúng 12h ngày 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch.

Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Putin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Putin dự lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch trưa 20/6.

Lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin

Sáng 20/6, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất.

Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nga Putin

Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chủ tịch nước Tô Lâm trưa 20-6 chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Putin đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trưa nay (20/6), lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón.

Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 20/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phủ Chủ tịch trước lễ đón Tổng thống Nga Putin

Trưa 20-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin

Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất.

CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM CHỦ TRÌ LỄ ĐÓN CHÍNH THỨC TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA VLADIMIR PUTIN

Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

Nga và Triều Tiên ký hiệp định đối tác chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Triều Tiên tiếp đón trọng thể Tổng thống Putin

Triều Tiên đã tổ chức lễ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vô cùng trọng thị, bố trí dàn nhạc quân đội ca vang quốc ca của hai nước và bắn loạt đại bác chào mừng.

Cận cảnh chuyến thăm Cuba của nhóm chiến hạm Nga

Nhóm chiến hạm Nga đã tiến vào vịnh Havana trong chuyến thăm tới Cuba từ ngày 12 đến 17-6. Nhiều người dân đã đứng trên đại lộ ven biển Malecon dưới cơn mưa nhẹ để chào đón các con tàu khi chúng đi qua lâu đài Morro 400 năm tuổi ở lối vào bến cảng.

Nhóm tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân Nga cập cảng Cuba

Nhiều tàu chiến của hải quân Nga mới đây đã cập cảng Cuba, bắt đầu chuyến thăm quốc đảo Caribe 5 ngày. Đông đảo người dân Cuba đã tập trung ở cảng Havana để tận mắt theo dõi đoàn tàu chiến Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Nga cập cảng Cuba

Một nhóm tàu Hải quân Nga, trong đó có một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã cập cảng Cuba vào sáng 12/6, giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày đến quốc đảo Caribe.

Tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga lần đầu lộ diện ở Cuba

Nhóm tàu hải quân Nga, bao gồm tàu ngầm hạt nhân đã tới cảng Havana ở Cuba vào ngày 12/6 trong một động thái dường như nhằm củng cố quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh.

Cuba thông báo, nhóm tàu hải quân Nga, trong đó có một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Yasen-M, sẽ cập cảng Havana trong tuần sau.

Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa (Tiểu thuyết Lịch sử) - Kỳ 1

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử 'Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.

Tổng thống Nga nói gì trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng?

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chống lại những mối đe dọa nhằm vào đất nước.

Toàn cảnh lễ duyệt binh quy mô lớn mừng Ngày Chiến thắng của Nga

14h ngày 9/5 đã diễn ra lễ duyệt binh chào mừng 79 năm Ngày Chiến thắng tại Nga với sự tham gia của nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại và cả những binh sĩ tham gia chiến đấu tại Ukraine.

Thu hồi vũ khí trang bị các khối diễu binh

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hoàn thành nhiệm vụ, Kho K79, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) tiến hành thu hồi gần 750 khẩu súng, 88 tủ súng đã cấp cho các đơn vị, để bảo quản.

Ấn tượng lễ diễu binh tại Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức long trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm. Tham dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc, Pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với phương Tây

Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga Putin tuyên bố, an ninh quốc gia sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới của ông. Ông cũng nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với phương Tây.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ nhậm chức Tổng thống Nga lần 5 của ông Putin

Lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã long trọng diễn ra ở Đại Cung điện Kremlin ở thủ đô Moscow hôm nay (7/5).

Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức: 'Nước Nga sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn'

Ngày 7/5, tại Đại cung Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt tay lên Hiến pháp Liên bang Nga và tuyên thệ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước Nga và trung thành phục vụ người dân trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.