Khám phá ngôi chùa nơi vua Lê Thánh Tông xướng họa cùng tiên nữ

Khám phá ngôi chùa nơi vua Lê Thánh Tông xướng họa cùng tiên nữ

Tương truyền, có một lần vua Lê Thánh Tông thăm ngôi chùa này thấy trên gác chuông có bóng người đẹp. Vua...