Ước mơ những đứa trẻ nơi đầu sóng

Ước mơ những đứa trẻ nơi đầu sóng

Ao ước được có nhiều sách đọc, được trở thành phi công, thành bác sĩ… hay đơn giản là người đàn ông tốt… là...