Chuyện chưa biết về 'Đường Tăng Việt Nam', nhà sư từng sang Tây Trúc thỉnh kinh

Chuyện chưa biết về 'Đường Tăng Việt Nam', nhà sư từng sang Tây Trúc thỉnh kinh

Tháng 9 âm lịch hàng năm, chùa Keo tỉnh Thái Bình và Nam Định lại tổ chức lễ hội long trọng mừng ngày sinh...
Chùa Keo - Thái Bình: Công trình 400 năm tuổi trong gia tài kiến trúc Việt

Chùa Keo - Thái Bình: Công trình 400 năm tuổi trong gia tài kiến trúc Việt

Những tên trộm 'ưa'... vác nặng!

Những tên trộm 'ưa'... vác nặng!

Hàng nghìn người đến lễ hội chùa Keo

Hàng nghìn người đến lễ hội chùa Keo

Khai hội ngôi chùa cổ có gác chuông bằng gỗ cao nhất Việt Nam

Khai hội ngôi chùa cổ có gác chuông bằng gỗ cao nhất Việt Nam

Khai hội chùa Keo Thái Bình năm 2020

Khai hội chùa Keo Thái Bình năm 2020

Chuyện về pho tượng bằng gỗ trầm hương dát vàng trong chùa cổ ở Thái Bình

Chuyện về pho tượng bằng gỗ trầm hương dát vàng trong chùa cổ ở Thái Bình

Công trình 119 tỉ vừa xong đã hỏng: Cần thêm 60 tỉ đồng nữa!

Công trình 119 tỉ vừa xong đã hỏng: Cần thêm 60 tỉ đồng nữa!

Ruộng đồng khát khô bên công trình thủy lợi hơn 119 tỷ đồng

Ruộng đồng khát khô bên công trình thủy lợi hơn 119 tỷ đồng

Ruộng đồng khô khát bên công trình thủy lợi trăm tỷ chưa bàn giao đã nát

Ruộng đồng khô khát bên công trình thủy lợi trăm tỷ chưa bàn giao đã nát

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Cần bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Cần bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống

Thái Bình: Sản xuất an toàn, nâng cao giá trị lúa nếp làng Keo

Thái Bình: Sản xuất an toàn, nâng cao giá trị lúa nếp làng Keo