Nghệ sĩ Ánh Hoa về với Vua xàng xê Minh Chí

Nghệ sĩ Ánh Hoa về với Vua xàng xê Minh Chí

Bà vẫn thường tâm niệm rằng chỉ có một nơi thân thiết để quay về, đó chính là ngôi nhà có một ông Vua –...