Thực hiện giữ khoảng cách 2m tại các chợ: Tràn lan vi phạm

Thực hiện giữ khoảng cách 2m tại các chợ: Tràn lan vi phạm

Ngày thứ 14 của đợt cách ly toàn xã hội, trên các tuyến đường, các điểm công cộng, mật độ người và phương...