Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Vụ giang hồ lộng hành cướp đất: Nghi vấn của Chủ tịch Hải Phòng

Vụ giang hồ lộng hành cướp đất: Nghi vấn của Chủ tịch Hải Phòng

Lấy đất quốc phòng bị giang hồ lấn chiếm làm khu tái định cư

14,2ha đất quốc phòng bị giang hồ Hải Phòng xâu xé giờ ra sao?

14,2ha đất quốc phòng bị giang hồ Hải Phòng xâu xé giờ ra sao?

Hải Phòng: Giang hồ vẫn xây biệt phủ trái phép, chính quyền bất lực?

Hải Phòng: Giang hồ vẫn xây biệt phủ trái phép, chính quyền bất lực?

Chiếm đất quốc phòng đem bán, 5 đối tượng lĩnh 198 tháng tù

Chiếm đất quốc phòng đem bán, 5 đối tượng lĩnh 198 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm hầu tòa vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng ở Hải Phòng

Hàng loạt biệt thự đồ sộ ngang nhiên án ngữ đất quốc phòng

Khó tin loạt biệt thự đồ sộ ngang nhiên án ngữ đất quốc phòng

Vụ giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: 5 đối tượng sắp hầu tòa

Hải Phòng phong tỏa khu đô thị trái phép, sẽ dỡ hàng trăm nhà

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ đất quốc phòng bị lấn chiếm

Hết thời giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng

Sẽ phong tỏa khu đô thị mọc 'lụi' trên đất quốc phòng