Hải Phòng phong tỏa khu đô thị trái phép, sẽ dỡ hàng trăm nhà

Hải Phòng phong tỏa khu đô thị trái phép, sẽ dỡ hàng trăm nhà

Bắt đầu xử lý hàng trăm nhà lấn chiếm đất quốc phòng

Hải Phòng: Căng thẳng giải tỏa đất quốc phòng bị lấn chiếm

Hải Phòng: Căng thẳng giải tỏa đất quốc phòng bị lấn chiếm

Bộ Quốc phòng-TP.Hải Phòng họp vụ giang hồ xâu xé đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng-TP.Hải Phòng họp vụ giang hồ xâu xé đất quốc phòng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Hải Phòng chưa báo cáo việc đất quốc phòng bị 'xẻ thịt'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Hải Phòng chưa báo cáo việc đất quốc phòng bị 'xẻ thịt'

Vụ lấn chiếm 14ha đất quốc phòng: Bộ Quốc phòng, TP Hải Phòng chưa báo cáo Chính phủ

Vụ lấn chiếm 14ha đất quốc phòng: Bộ Quốc phòng, TP Hải Phòng chưa báo cáo Chính phủ

14,2ha đất quốc phòng đã bị xâu xé ra sao tại Hải Phòng?

14,2ha đất quốc phòng đã bị xâu xé ra sao tại Hải Phòng?

Vô hiệu chính quyền không thể chấp nhận

Vô hiệu chính quyền không thể chấp nhận

Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên 'xẻo thịt'

Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên 'xẻo thịt'

Vụ 'Giang hồ xâu xé đất quốc phòng': Xin Thủ tướng hướng xử lý

Vụ 'Giang hồ xâu xé đất quốc phòng': Xin Thủ tướng hướng xử lý