Triệt phá đường dây buôn lậu 90 tấn hàng ở An Giang

Triệt phá đường dây buôn lậu 90 tấn hàng ở An Giang

An Giang: Cảnh sát kinh tế phá đường dây buôn lậu, thu giữ gần 100 tấn hàng

An Giang: Cảnh sát kinh tế phá đường dây buôn lậu, thu giữ gần 100 tấn hàng

Triệt phá đường dây buôn lậu qua đường sông, thu giữ gần 100 tấn hàng

Triệt phá đường dây buôn lậu qua đường sông, thu giữ gần 100 tấn hàng

Bộ Công an phá đường dây buôn lậu 90 tấn hàng ở An Giang

Bộ Công an phá đường dây buôn lậu 90 tấn hàng ở An Giang

Bộ Công an phá đường dây buôn hàng lậu trên sông, tạm giữ 4 người

Bộ Công an phá đường dây buôn hàng lậu trên sông, tạm giữ 4 người

Triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' gần 100 tấn hàng từ Campuchia

Triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' gần 100 tấn hàng từ Campuchia

Bộ Công an phá đường dây buôn gần 100 tấn hàng lậu trên sông

Bộ Công an phá đường dây buôn gần 100 tấn hàng lậu trên sông

Triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' gần 100 tấn hàng tại An Giang

Triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' gần 100 tấn hàng tại An Giang

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' từ Campuchia

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' từ Campuchia