iPhone 12 sắp được sản xuất hàng loạt: tin vui hay buồn cho các iFan?

iPhone 12 sắp được sản xuất hàng loạt: tin vui hay buồn cho các iFan?

Theo Nikkei, Nhà Táo sẽ bắt đầu sản xuất iPhone 12 với số lượng lớn bắt đầu từ cuối tháng 9/2020.