Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Vì sao Cảng Đà Nẵng muốn được giao làm nhà đầu tư Cảng Liên Chiểu?

Vì sao Cảng Đà Nẵng muốn được giao làm nhà đầu tư Cảng Liên Chiểu?

Cảng Đà Nẵng muốn là nhà đầu tư cho dự án Cảng Liên Chiểu

Cảng Đà Nẵng muốn là nhà đầu tư cho dự án Cảng Liên Chiểu

'Ôm' nợ hơn 20.000 tỷ đồng, Vinalines vẫn muốn đầu tư 4.000 tỷ đồng

'Ôm' nợ hơn 20.000 tỷ đồng, Vinalines vẫn muốn đầu tư 4.000 tỷ đồng

Thua lỗ, nợ 'khủng' nhưng Vinalines vẫn muốn rót 4.000 tỷ đồng làm cảng Liên Chiểu

Thua lỗ, nợ 'khủng' nhưng Vinalines vẫn muốn rót 4.000 tỷ đồng làm cảng Liên Chiểu

Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào tầm ngắm kiểm toán

Cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào tầm ngắm kiểm toán

ASOSAI 14: Nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

ASOSAI 14: Nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Dự án VNSAT: Thông qua công tác truyền thông tạo đột phá trong liên kết chuỗi

Dự án VNSAT: Thông qua công tác truyền thông tạo đột phá trong liên kết chuỗi

Quản lý vốn vay nước ngoài: Hàng loạt dự án đội vốn nghìn tỷ, mất khả năng thanh toán

Quản lý vốn vay nước ngoài: Hàng loạt dự án đội vốn nghìn tỷ, mất khả năng thanh toán

Hàng loạt dự án đội vốn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Hàng loạt dự án đội vốn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng