Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào tầm ngắm kiểm toán

Cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào tầm ngắm kiểm toán

ASOSAI 14: Nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

ASOSAI 14: Nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Thanh tra Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng: Lệch pha 'nội - ngoại'

Thanh tra Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng: Lệch pha 'nội - ngoại'

Quản lý vốn vay nước ngoài: Hàng loạt dự án đội vốn nghìn tỷ, mất khả năng thanh toán

Quản lý vốn vay nước ngoài: Hàng loạt dự án đội vốn nghìn tỷ, mất khả năng thanh toán