Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

'Ôm' nợ hơn 20.000 tỷ đồng, Vinalines vẫn muốn đầu tư 4.000 tỷ đồng

'Ôm' nợ hơn 20.000 tỷ đồng, Vinalines vẫn muốn đầu tư 4.000 tỷ đồng

Thua lỗ, nợ 'khủng' nhưng Vinalines vẫn muốn rót 4.000 tỷ đồng làm cảng Liên Chiểu

Thua lỗ, nợ 'khủng' nhưng Vinalines vẫn muốn rót 4.000 tỷ đồng làm cảng Liên Chiểu

Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Nhiều dự án BOT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Kỳ vọng siêu dự án Cảng Lạch Huyện