Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

Bình Định: Đồng bào H'Rê nhường chỗ ở cho công trình thủy lợi

Bình Định: Đồng bào H'Rê nhường chỗ ở cho công trình thủy lợi

Tặng quà gần 500 hộ dân di dời nhường đất xây dựng hồ chứa Đồng Mít

Tặng quà gần 500 hộ dân di dời nhường đất xây dựng hồ chứa Đồng Mít

Xuân về trên công trình hồ Đồng Mít

Xuân về trên công trình hồ Đồng Mít

Cõng cơm, cõng chữ lên ngàn

Cõng cơm, cõng chữ lên ngàn

Cầu sập, người dân bắc cây qua sông tránh cảnh bị 'cô lập'

Cầu sập, người dân bắc cây qua sông tránh cảnh bị 'cô lập'

Dân tái định cư hồ Đồng Mít thiếu đất trồng lúa nước

Gần dân, hiểu dân và vì dân

An cư cho gần 450 hộ dân hồ Đồng Mít

Bình Định: Khởi công xây dựng hồ chứa nước trên 2.000 tỷ đồng

Bình Định khởi công xây dựng hồ Đồng Mít

Khởi công xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít