Tiếp tục chuyển đổi cây trồng vụ hè thu

Tiếp tục chuyển đổi cây trồng vụ hè thu

Ứng phó với tình hình khô hạn vụ hè thu năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây...
Mưa dông tại thượng nguồn giải hạn 'vùng đất khát' Ninh Thuận

Mưa dông tại thượng nguồn giải hạn 'vùng đất khát' Ninh Thuận

Hình ảnh người dân Ninh Thuận oằn mình chống hạn

Hình ảnh người dân Ninh Thuận oằn mình chống hạn

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn hiệu quả

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn hiệu quả

Hình ảnh về những cánh đồng khát cháy nơi 'chảo lửa' Ninh Thuận

Hình ảnh về những cánh đồng khát cháy nơi 'chảo lửa' Ninh Thuận

Khát cháy đồng nơi 'chảo lửa' Ninh Thuận

Khát cháy đồng nơi 'chảo lửa' Ninh Thuận

Kỳ 1: Những con nước 'khóc'… khô dòng

Chật vật tìm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp

Vùng cực Nam Trung Bộ trong cơn hạn - mặn

Hạn hán, thiếu nước khốc liệt ở Ninh Thuận

Nhiều hồ chứa tại Ninh Thuận cạn trơ đáy

Ninh Thuận đối mặt hạn hán

Nông dân Ninh Thuận chủ động chống hạn để phát triển sản xuất

Ninh Thuận đối mặt với nguy cơ hạn hán sớm

Phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất vùng khô hạn

Nông dân Ninh Thuận oằn mình chống hạn

Ninh Thuận tăng cường quản lý nguồn nước sau bão lũ