'Điểm mặt' loạt dự án Nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận

'Điểm mặt' loạt dự án Nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận

Ninh Thuận: Ngừng sạ 6.438ha lúa hè thu

Ninh Thuận: Ngừng sạ 6.438ha lúa hè thu

Chảo lửa Ninh Thuận: Người mót nước, cừu đổi lông vì nắng nóng

Chảo lửa Ninh Thuận: Người mót nước, cừu đổi lông vì nắng nóng

Ninh Thuận như một sa mạc trong đại hạn nắng nóng, khô hạn kỷ lục

Ninh Thuận như một sa mạc trong đại hạn nắng nóng, khô hạn kỷ lục

Hạn hán gay gắt, gần 10 nghìn người có nguy cơ 'đứt' nước sinh hoạt

Hạn hán gay gắt, gần 10 nghìn người có nguy cơ 'đứt' nước sinh hoạt

Bàn giải pháp ứng phó hạn hán tại Ninh Thuận

Bàn giải pháp ứng phó hạn hán tại Ninh Thuận

Bất lực nhìn cừu chết, dân vùng 'sa mạc' của VN chỉ biết ngửa mặt khấn giời

Bất lực nhìn cừu chết, dân vùng 'sa mạc' của VN chỉ biết ngửa mặt khấn giời

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hạn hán ở Ninh Thuận

Ninh Thuận cấp bách ứng phó với hạn hán

Ninh Thuận cấp bách ứng phó với hạn hán

Khởi công dự án điện mặt trời với tổng vốn 1.150 tỷ đồng tại Ninh Thuận

Khởi công dự án điện mặt trời với tổng vốn 1.150 tỷ đồng tại Ninh Thuận

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ

Ninh Thuận khởi động đột phá năng lượng tái tạo

Ninh Thuận khởi động đột phá năng lượng tái tạo